Łącznik orczykowy

Łącznik orczykowy

Yokes triangular with recesses

Do łączenia izolatorów wiszących w łańcuchy durzędowe

Łącznik orczykowy
Scroll to Top