Drut aluminiowy miękki wyżarzany          Soft aluminium wire          

 

Produkt :

Przekrój

Drut Al miękki  żarzony     fi 3  mm
Drut Al miękki żarzony fi 3,5 mm
Drut Al miękki żarzony fi 4 mm
Drut Al miękki żarzony fi 5 mm