feed-image

   Łącznik orczykowy   

   Yokes triangular with recesses   

 

 

38253

Zastosowanie:

Do łączenia izolatorów wiszących w łańcuchy durzędowe 

Application:

These yokes are used to connect insulators in double insulator strings